Ý kiến của Bộ Xây dựng về chuyển quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Bắc sông Tân An

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An – Tân An Riverside (dự án tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, diện tích là 146.536,99m2, chủ đầu tư là Cty TNHH Nam Phát Bình Định).

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP;

Ngoài ra, căn cứ vào quy hoạch chung đô thị An Nhơn theo hướng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV (Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh Bình Định); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch (các Quyết định: số 2087/QĐ-CTUBND ngày 11/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện An Nhơn và số 934/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) và hồ sơ dự án;

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Định trước mắt chỉ xem xét, quyết định việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với khu vực đất ở chủ đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tổng diện tích là 71.987,4m2.

Đối với diện tích đất ở còn lại của dự án, đề nghị UBND tỉnh Bình Định trước khi xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tranh chấp khiếu kiện về đất đai, thực hiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo ý kiến tại Điểm 2 của công văn này.

Chú ý, không áp dụng quy định tại Khoản 7, Điều 4, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đối với các lô đất tiếp giáp tuyến đường Cần Vương; kiểm soát chặt chẽ quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị và mẫu nhà ở đối với các lô đất tiếp giáp tuyến đường số 13, đường số 2 và đường số 7.

Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, bao gồm: các công trình dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Định căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án nghiên cứu lập và phê duyệt khu vực phát triển đô thị theo quy định pháp luật, kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

Diệu Anh

Hữu Phương

Hữu Phương

Bất động sản là anh công nhân cần mẫn lao động để chi trả tất cả phí dịch vụ cho bạn! Tôi là Hữu Phương. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0916590800

0916 590 800