Chủ tịch HĐQT Him Lam – Liên Việt: “Cuộc đời tôi không có thất bại”

Ông Dương Công Minh cho rằng “Làm ngân hàng dễ hơn làm bất động sản”. CafeF trích đăng những chia sẽ của ông Dương…

Read more