Doanh nghiệp địa ốc than trời với quy định “trái khoáy”

Doanh nghiệp bất động sản cho rằng, giá nhà cao như hiện nay có phần do chính sách bất hợp lý… “Nếu cứ tiếp…

Read more

Bí mật “cuộc chiến” phân phối độc quyền giữa các sàn giao dịch

Thị trường bất động sản phục hồi mạnh mẽ, cuộc cạnh tranh giữa các đơn vị phân phối ngày càng quyết liệt. Để có…

Read more

Công bố top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín tại Việt Nam

Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín tại Việt Nam năm 2016 ghi tên hầu hết các doanh nghiệp tư nhân……

Read more

Chủ đầu tư sẽ phải ký quỹ khi được Nhà nước giao đất

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư sẽ có hiệu lực từ ngày 27/12/2015. Theo đó, chủ đầu tư sẽ phải ký…

Read more