Đất Đấu Giá Trong Dự Án Có Được Tách Thửa Không?

Trong quá trình làm tư vấn bán các dự án đất đấu giá và đất rong khu đô thị có nhiều khách hàng nghĩ là khi mua những ô đất có diện tích to về rồi chia nhỏ ra để bán để kiếm lời.  Nên Hôm nay mình xin trích dẫn từ luật nhà đất và tổng hợp ý kiến tư vấn của luật sư để giải đáp trường hợp trên để người mua đầu tư hiểu rõ hơn về quy định tách thửa.

Luật sư tư vấn:

Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Trong trường hơp tách thửa phải đảm bảo được những điều kiện mà địa phương quy định. theo quy định tại Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014.

Điều kiện tách thửa được quy định như sau:

+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+  Đối với các thửa đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30,0 m2 (ba mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 3,0m (ba mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 5,0m (năm mét).

+ Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau:

– Các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40,0 m2 (bốn mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 8,0m (tám mét).

– Các vị trí đất còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 50,0m2 (năm mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 10,0m (mười mét).

“2. Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp sau:

  1. a) Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. b) Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  3. c) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.”

= > Như vậy chúng ta phải xem chính xác thửa đất đó có thuộc các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không thì mới thuộc trường hợp không được tách thửa

Tham khảo thêm: Đất đấu giá 31Ha Trâu Quỳ, Gia Lâm

Hữu Phương

Hữu Phương

Bất động sản là anh công nhân cần mẫn lao động để chi trả tất cả phí dịch vụ cho bạn! Tôi là Hữu Phương. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0916590800

0916 590 800